Certificaat voor kandidaten Hogere Opleiding Huisvestingskunde

Op 27 april 2010 zijn drie kandidaten geslaagd voor hun laatste tentamen van de Hogere Opleiding Huisvestingskunde van The Office Opleidingen en hebben daarmee het certificaat behaald dat hoort bij de theoretische leergang van deze opleiding.

De mogelijkheid om een certificaat te behalen bij positieve afsluiting van vier tentamens over de vier modules is dit jaar voor het eerst geïntroduceerd door The Office Opleidingen. Om een diploma te behalen is een positieve afsluiting benodigd inclusief een afstudeeropdracht. Eerder dit jaar behaalde een grote groep medewerkers van Gispen (maar liefst 21 personen) ook dit certificaat.

De geslaagde kandidaten zijn:

Inez van Arendonk, Ministerie van Algemene Zaken
Joop Stolp, TNT
Peter Baylé, Sedus Stoll BV.

Interesse in deze opleiding? Klik hier

Update 1-1-2014: The Office Opleidingen is de voorloper van Office Academy.