Proefschrift over leegstand

Er staan veel kantoren leeg in Nederland. Dat is nauwelijks nieuws. Wél nieuw is het proefschrift dat Hilde Remoy daarover schreef. Deze week promoveerde zij aan de TU Delft.

De leegstand in Nederland heeft meerdere oorzaken. Natuurlijk speelt de huidige economische crisis een belangrijke rol. Maar Remoy stipt in haar proefschrift nog een aantal problemen aan. Zo concludeert ze dat er de afgelopen jaren teveel standaard kantoren zijn gebouwd. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven die iets extra’s willen niet kiezen voor het huren van een bestaand kantoor, maar voor nieuwbouw. Nederlandse kantoren zijn vaak te monofunctioneel voor bedrijven met ambitie..

Hoe het tij te keren? Remoy heeft wel een aantal suggesties. Zo ziet ze een rol weggelegd voor gemeentelijke overheden. Deze zouden geen grond meer moeten uitgeven voor ontwikkeling van kantoren. “En als er toch nieuwe grond ontwikkeld wordt, zou de gemeente moeten verplichten tot compensatie door bijvoorbeeld een bestaand kantoorgebouw een nieuwe functie te geven.”

De bevindingen van Remoy zijn in lijn met eerdere rapporten over leegstand. Zo concludeerde makelaarsorganisatie DTZ Zadelhoff enige jaren geleden al dat er een grote onverhuurbare voorraad kantoorruimte in Nederland bestaat. oorzaak: monofunctionaliteit en slechte bereikbaarheid.

Dat de gesignaleerde monofunctionaliteit geen beletsel hoeft te zijn om een gebouw een tweede leven te geven, bewees overigens inrichter Aspa, die enige jaren geleden een als waardeloos beschouwd bedrijfsgebouw in Houten liet omvormen in een eigentijds hoofdkantoor. Ook het Center for People and Buildings in Delft weet hier alles van. Onderzoeker Theo van der Voordt stelde onder de titel ‘Transformatie van Kantoorgebouwen’ een kloeke bundel samen waarin de mogelijkheid uit de doeken wordt gedaan om de ‘kansloze voorraad’ te revitaliseren.