Nieuw boek over kantoorinnovatie

Barkrukken zijn voor de meeste ‘divergerende’ vergadervormen (zoals brainstormen) effectiever dan de gangbare vierkante tafels. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd onder leiding van prof. dr Peter Vink, hoogleraar participatieve ergonomie bij de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en werkzaam bij TNO.

De onderzoeksbevindingen zijn gebundeld in het boek ‘Aangetoonde effecten van het kantoorinterieur’, dat onder redactie van prof. Vink tot stand kwam. Nederland vergadert 25 procent van de tijd en bijna de helft van de mensen vindt vergaderingen niet prettig. Veel vergaderruimtes bestaan op dit moment uit standaardstoelen en een vierkante tafel. Uit het onderzoek blijkt dat dit eigenlijk de minst geschikte ruimte is voor veel soorten overleg.

Er is significant meer tevredenheid over het overleg wanneer dat in de juiste inrichting is gedaan. Voor persoonlijke gesprekken is een omgeving met banken beter, voor een snel overleg een barkrukomgeving en een ovale tafel is voor veel andere soorten overleg het best geschikt.

In het boek Aangetoonde effecten van het kantoorinterieur-, waarvan het eerste exemplaar door prof. Vink op 19 november 2009 wordt uitgereikt aan Ahrend-directievoorzitter Jacq de Bruin – staan nog meer opmerkelijke bevindingen. Zo verhoogt wit licht na de lunchpauze de alertheid, en heeft het combikantoor, een omgeving waarin de werknemer de bij de taak passende werkplek kan kiezen, een hogere productiviteits- en comfortbeleving dan andere vormen van inrichting.

Prof. Vink: “Het is moeilijk het ideale kantoor te ontwerpen, omdat de taken en mensen per kantoor verschillen. Daarom zijn er veel adviseurs, ontwerpers en architecten die op basis van visie, gevoel en geloof het totaal ontwerpen. Maar in al die gevallen geldt wel dat betrokkenheid bij het ontwerp, de inrichting of de aanpassing gunstige effecten heeft op productiviteit en zelfs het vertrouwen in het management doet toenemen.”

Een bewezen effectieve vorm is de pilot. Daarbij wordt de inrichting bij een deel van de groep alvast aangepast, zoals dat in de nieuwe situatie is beoogd. De effecten worden dan gemeten en op basis daarvan wordt de definitieve inrichting bepaald. Ook de individuele controlemogelijkheden over die inrichting blijken erg belangrijk. Tafel, stoel en binnenklimaat kunnen instellen naar eigen wensen, werkt productiviteit- en comfortverhogend.