NVIH van start

Het is zover: op 22 september vindt de officiële start plaats van de Nederlandse Vereniging voor Inrichtingskunde en Huisvestingskunde. Het ‘startschot’ vindt plaats in het Westravengebouw te Utrecht.

De NVIH is de Nederlandse Vereniging voor Inrichtingskunde en Huisvestingskunde. De leden zijn werkzaam in het vakgebied van Huisvesting en Inrichting van kantoren, kantoorhoudende organisaties, gebouwen en instellingen. De vereniging stelt zich als doel het in stand houden, respectievelijk verbeteren van de deskundigheid van haar leden. Daarnaast behoren het organiseren van symposia, voordrachten en inrichtings- en huisvestingsdagen tot de doelstellingen van de NVIH.

De NVIH zal zich ook bezig houden met het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek; zal dus als educatie- en kennisorganisatie gaan fungeren.

De bijeenkomst start om 13.00 uur. Tijdens de middag zal Erick Wuestman een presentatie verzorgen. Hij is een autoriteit op het gebied van huisvesting, inrichting en ondersteuning van organisaties. De leden krijgen daarnaast de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding door Gebouw Westraven en als afsluiting is er gelegenheid om te netwerken.

Meer informatie over de NVIH op www.nvih-nederland.nl.