Duitse kantoormeubelbranche: duidelijke ‘omzetmin’ in 2009

Zoals zich al in het begin van dit jaar aftekende, is de omzet in de Duitse kantoormeubelbranche fors ingezakt, zo maakte de BSO (Verband Büro-, Sitz- en Objektmöbel) onlangs bekend. De Duitse branche-organisatie, die bij onze oosterburen geldt als een autoriteit op kantoorinrichtingsgebied, kwam met de melding naar aanleiding van de resultaten van de aangesloten leden.

De gemiddelde omzetdaling bedroeg over de eerste helft van 2009 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar circa 25 procent. Desondanks konden de meeste ondernemingen ontslagen voorkomen. De investeringen bij de aangesloten leden werden veelal vooruit geschoven. In het binnenland bedroeg de gemiddelde daling in investeringen 21,9 procent. In het buitenland daalden de investeringen van de aangesloten leden met 31,3 procent. Hierdoor daalde het exportaandeel van de Duitse kantoormeubelproducenten van 32,8 procent in het eerste halfjaar van 2008 naar 29,9 procent in het eerste halfjaar van 2009.

Hoewel de eerste positieve signalen op exportgebied en een licht herstel van de binnenlandse vraag zich aftekenen, rekent de BSO niet op een snelle inhaalslag van de vraag naar kantoormeubelen.

Ondanks de onzekere prognoses investeren de Duitse kantoormeubelproducenten verder in nieuwe productiemethoden en logistieke processen. Tevens willen de Duitse kantoormeubelbedrijven zoveel mogelijk de werkgelegenheid handhaven. In juni 2009 verschafte de branche volgens berekeningen van de BSO werk aan circa dertienduizend personen. Ten opzichte van 2008 betekent dit een daling van ongeveer 3,4 procent. In plaats van gedwongen ontslagen zet de branche in op arbeidstijdverkorting en afbouw van deeltijdcontracten.