NFC Index 2008 gepubliceerd

De kosten per werkplek in Nederlandse kantoorgebouwen zijn in 2008 met 4 procent gestegen ten opzichte van 2007. Dat blijkt uit de NFC Index 2008, die onlangs werd gepresenteerd. De facilitaire kosten per werkplek bedroegen vorig jaar 10.434 euro, een stijging van 432 euro ten opzichte van 2007.

De grootste stijging in de index van 2008 komt voor rekening van de huisvesting. Deze steeg met maar 9 procent, hetgeen neerkomt op een verhoging van 15 euro van de gemiddelde huurprijs per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak. Deze stijging wordt volgens de onderzoekers vooral veroorzaakt door een sterke stijging van de huurprijzen en een toename van de onderhoudskosten per werkplek.

De omvang van de kantoorplek kwam in 2008 uit op 18,5 vierkante meter. Dit is vrijwel exact dezelfde waarde die in 2007 werd gemeten. Opvallend is voorts dat de ICT-kosten voor de vierde achtereenvolgende maal zijn gedaald.

De NFC Index geeft een beeld van de jaarlijkse kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen in Nederland. De index is volgens de onderzoekers uitgegroeid tot een ijkpunt voor kantoorhoudende organisaties bij de vaststelling van kaders voor facilitaire kosten en prestaties voor het volgende begrotingsjaar.