Kantoorinrichter Kembo ten onder

Het gonsde al enige tijd van geruchten, maar gisteren ging de kogel definitief door de kerk. Kantoorinrichter Kembo uit Veenendaal is failliet.

Twee weken geleden schudde het bedrijf al op de grondvesten. Toen werd door de kantonrechter in Utrecht op basis van een ‘financiële noodsituatie’ per 15 april ontslag verleend aan 22 medewerkers. Deze noodzakelijk geachte aderlating is evenwel niet genoeg gebleken. Op 14 april werd het definitieve failliet van het Veenendaalse bedrijf uitgesproken. “Voor de resterende 41 medewerkers is door mij ontslag aangezegd met inachtneming van de bepalingen uit de faillissementswet”, zegt curator Edward Dijxhoorn.

De curator meldt in gesprek te zijn met gegadigden voor een doorstart van Kembo. “Er is belangstelling van verschillende partijen”, aldus Dijxhoorn. “Het is afhankelijk van de biedingen van deze partijen hoeveel werkgelegenheid er uiteindelijk behouden kan blijven.”

Niet alleen de medewerkers, ook de klanten van Kembo gaan een onzekere periode tegemoet. Hoewel het bedrijf zijn best doet alle orders alsnog uit te leveren, kan er in individuele gevallen een kink in de kabel ontstaan. “Er kunnen zich juridische complicaties voordoen”, aldus Dijxhoorn. “Zo zou het kunnen gebeuren dat een leverancier een beroep doet op eigendomsvoorbehoud.”

Kembo (‘Kom Eerst Maar Bij Ons’) is een middelgroot bedrijf dat sinds jaar en dag opereerde in het midden- en hogere segment van de kantoor- en zorginrichtingsmarkt. Het bedrijf werd opgericht door Willem Gispen en Ru Meijer. Sinds een aantal jaren was het bedrijf ook actief in de particuliere markt.