Onderzoek naar flexibel kantoorwerken

Telewerken wordt populairder. Uit onderzoek van Synovate, in opdracht van Plantronics, blijkt dat in Nederland momenteel ruim één op de vijf mensen (22 procent) die de mogelijkheid tot thuiswerken heeft op regelmatige basis vanuit huis werkt.

De voornaamste reden dat mensen vanuit huis werken is flexibiliteit. Ruim de helft van de kantoorwerkers wil flexibele werktijden en buiten kantoortijd kunnen werken. Daarna worden woon-werkverkeer en kinderen genoemd. Tweeëntwintig procent wil reistijd verminderen. Effectiever kunnen werken geldt voor 18 procent als motief en 16 procent wil de file vermijden. Kinderen wordt door 16 procent genoemd als reden.

Opmerkelijk is dat het milieu vrijwel niet wordt genoemd. Zowel energiebesparing, 2 procent, en verminderde CO2-uitstoot, 3 procent, scoren laag. Dit ondanks de hoge benzineprijzen en de overheidsinitiatieven om milieuvriendelijker te werken.

“Dit onderzoek bevestigt dat bedrijven definitief overschakelen naar het nieuwe werken”, aldus Philip Vanhoutte, Managing Director, Plantronics/Altec Lansing EMEA.

In de helft van alle bedrijven wordt vanuit huis gewerkt. 19 procent werkt maar liefst drie of meer keer per week vanuit huis. De aard van het werk wordt als voornaamste argument genoemd om op kantoor te blijven. Andere redenen zijn teamwork en sociale controle.

Vanhoutte: “Ik verwacht dat de categorie kantoorblijvers in de toekomst sterk zal afnemen, gezien de verdere technologische vooruitgang waarbij virtuele kantoren gemeengoed worden.”

Philip Vanhoutte pleit ervoor dat traditionele kantoren verdwijnen naar het museum van de twintigste eeuw. Zover is het echter nog niet, zo blijkt uit het onderzoek. Nu wordt voornamelijk in traditioneel ingerichte kantoren gewerkt: aparte ruimtes met vaste werkplekken (52 procent), en kantoortuinen (34 procent).

“De opmars is echter begonnen. In de kantoren die flexplekken hebben (54 procent), is op de vijf werknemers één flexplek. Op kantoren kunnen we ons steeds minder lege bureaus permitteren”, aldus Vanhoutte.

“Kantoren voldoen niet aan individuele behoeften. Ze zijn gemaakt en ingericht door de voorgaande generaties en voldoen niet aan de wensen en eisen van de digitale generatie. Als kantoorwerker prefereer ik een flexplek. Ik werk per week op zeven verschillende locaties. Dat komt mijn productiviteit ten goede”, zegt Vanhoutte.