Onderzoek van Steelcase

Mensen van dezelfde generatie kunnen het op de werkvloer beter met elkaar vinden dan met mensen van andere generaties. Dat is één van de conclusies uit het onderzoek van Ipsos naar verschillende generaties op de werkvloer.

Het onderzoek werd in opdracht van Steelcase uitgevoerd onder 2411 Europese kantoorwerkers in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Hiervan waren er vierhonderd Nederlander.

Elke generatie heeft zo zijn specifieke eigenschappen, maar ook op de werkvloer zijn de verschillen tussen de generaties duidelijk. In het onderzoek zijn er vier generaties gedefinieerd. De traditionele generatie is momenteel tussen de 63 en 80 jaar oud, dit is de kleinste groep zowel in het kantoor als ook binnen de onderzoeksgroep. De babyboomers variëren in leeftijd van 44 tot 62, mensen uit generatie X zijn tussen de 30 en 43 jaar oud en de jongste medewerkers, degenen uit generatie Y (ook wel de Millenniumgeneratie of Einsteingeneratie genoemd) zijn 29 jaar of jonger.

De uitkomst van het Ipsos-onderzoek biedt inzicht in het gedrag van de medewerkers uit de verschillende leeftijdsklassen. Hoe beoordelen we de verschillende generaties? Collega’s uit de babyboomgeneratie worden gezien als wijs, maar kunnen ook autoritair zijn.

Generatie X brengt de meest vriendelijke en behulpzame collega’s voort. Ze hebben opportunistische trekjes, maar worden over het algemeen zeer positief beoordeeld door hun eigen en andere generaties.

Generatie Y wordt als vriendelijk beschouwd, maar is ook het meest opportunistisch van alle generaties, soms ronduit vervelend – dat vinden ze overigens zelf ook – en erg ambitieus. Wijsheid komt met de jaren.

Collega’s uit de Babyboomgeneratie (44-62 jaar) worden beschouwd als wijs, oogsten de meeste bewondering en zijn voor alle generaties een belangrijke bron van kennis. Alleen generatie Y geeft aan meer te leren van generatie X dan van de Babyboomgeneratie.

Het is interessant om te zien dat wij ons netwerk voornamelijk opbouwen uit generatiegenoten. Blijkbaar is de band tussen leeftijdsgenoten sterker dan hiërarchie en worden er bruggen geslagen door organisatiestructuren heen. We beoordelen mensen van onze eigen generatie ook consequent positiever dan mensen uit andere generaties.

Millenials (geboren na 1978), ook wel Netgeneratie genoemd, hebben het meest uitgebreide netwerk. Hun netwerk spreidt zich vrij regelmatig uit over alle generaties, hoewel ook bij hen een (lichte) voorkeur naar de eigen generatie uitgaat. Deze generatie lijkt dan ook belangrijk als brug naar de andere generaties.