Werksfeer of werkklimaat?

Een gezellig kantoor is prettig, maar niet bepalend voor het succes van een onderneming. Dit blijkt uit een onderzoek naar werkklimaat van Hay Group in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven. Aan het onderzoek werkten zeshonderd respondenten uit 110 organisaties mee.

Er is de laatste jaren veel veranderd in het kantoorinterieur. Nederlandse werkgevers zijn zich, onder meer onder druk van de arbeidsmarktschaarste, steeds meer gaan richten op het realiseren van een angename werksfeer in een dito omgeving. Hoe prettig dit ook is voor de medewerkers, de aldus bereikte gezelligheid komt de innovatiekracht van bedrijven niet ten goede, zo blijkt uit het onderzoek van Hay Group.

Een goede werksfeer is volgens de onderzoekers overigens niet hetzelfde als een goed werkklimaat. Dat laatste leidt namelijk over de hele linie wel degelijk tot betere resultaten: meer werkplezier, betere financiële prestaties en meer innovatiekracht.

Alle ondervraagde werknemers vinden dat het huidige werkklimaat uitdagender mag. Voor de jongeren geldt dit nog sterker dan voor oudere medewerkers. Hay Group kondigt daarom aan het werkklimaat in Nederland voortaan nauwlettend in de gaten te gaan houden.