Het Nieuwe Werken niet zaligmakend

U zit achter uw computer? Dan is de kans groot dat de leugens u om de oren vliegen. Volgens onderzoeker Liuba Belkin van de Le High University in de Verenigde Staten liegen mensen via de e-mail namelijk veel gemakkelijker.

De kans dat iemand overgaat tot het al dan niet opzettelijk verspreiden van leugens in een e-mail is de helft groter dan bij het schrijven van een brief met pen en papier. Belkin deed een reeks experimenten met groepen MBA-studenten waarbij zij de eerlijkheid in communicatie testte onder verschillende omstandigheden. Daaruit bleek ook dat hoe beter verzender en geadresseerde elkaar kenden, hoe minder er gelogen werd.

Uit eerder onderzoek bleek al dat het gebruik van e-mail leidt tot een afname van vertrouwen en verminderde bereidheid tot zakelijke samenwerking. Met name dit laatste geeft te denken in deze tijden waarin het op de merites van het ‘virtuele kantoor’ gefundeerde ‘Het Nieuwe Werken’ alom wordt aangeprezen als productiviteitsverhogen én fileverlagend.