Bevlogen werknemer productiever

Werkplezier bevorderen is effectiever dan verminderen van de werkdruk in het streven naar betere bedrijfsresultaten. Dit blijkt uit een onderzoek waarmee W. van Rhenen promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Het verlagen van de werkdruk kan helpen een burnout te voorkomen, maar zal niet helpen een medewerker bevlogen te maken. Plezier in het werk bevorderen kan dat wel.Van Rhenen, werkzaam als Chief Medical Officer bij ArboNed, onderzocht wat het effect is van enerzijds motivatoren en anderzijds stressoren in het werk. Laatstgenoemde zijn belastende elementen zoals werkdruk; motivatoren zijn plezierbevorderende elementen in het werk, zoals de sociale steun van collega’s, autonomie, ontwikkelings- en ontplooiingskansen en het krijgen van feedback.

Een hoge score op stressoren en een lage op motivatoren kan leiden tot een burnout. Maar een lage score op stressoren alleen leidt niet meteen tot bevlogenheid bij de medewerker. Een hoge score op motivatoren wél. Het resultaat van bevlogen medewerkers is direct zichtbaar. Een medewerker met de juiste motivatoren voelt zich betrokken bij de organisatie, is toegewijd, heeft een lager ziekteverzuim en een hogere intentie om te blijven. Volgens Van Rhenen heeft bevlogenheid bovendien een positief effect op de collega’s. Een organisatie met bevlogen medewerkers kan betere resultaten boeken op omzet en winst, kwaliteit en klanttevredenheid.

Bron: gidsonline.nl