Scholing en opleiding populair

Eén op de tien werknemers volgt een cursus of opleiding naast het werk. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Werknemers volgen met name een cursus of bedrijfsopleiding om promotie te kunnen maken, ander werk te kunnen doen of om de kans op werk te vergroten. Gemiddeld volgden ruim 1,1 miljoen mensen van 17 tot 65 jaar een cursus voor werk of vrije tijd of langere opleidingen, zoals accountancy of een havo- of vwo-opleiding aan een commercieel instituut. Van de hoogopgeleiden nam 16 procent deel aan het niet-bekostigd onderwijs. Dat is 10 procent meer dan bij de lageropgeleiden.