Rode cijfers Samas: 38,5 miljoen

Samas heeft in het boekjaar 2007/2008 een nettoverlies geleden van 38,5 miljoen euro. Een jaar eerder kwam het nettoverlies nog uit op 31,1 miljoen euro. Dat bleek uit gisteren gepubliceerde jaarcijfers van de kantoorinrichter. Per aandeel betekent dat een verlies van euro 1,21, schrijf het Financieele Dagblad.

Het bedrijf stelt, evenals vorig jaar, voor om geen dividend uit te keren. “Dat is totaal niet aan de orde”, licht financieel directeur Mark van den Biggelaar desgevraagd toe tegenover Betten.

“Onze hoogste prioriteit is het versterken van Samas en de terugkeer naar winstgevendheid. Er is teveel gebeurd om nu over dividenduitkering te spreken”, citeert de financiĆ«le krant de Samas-directeur. Wanneer het bedrijf zwarte cijfers zou schrijven, is het niet gezegd dat er direct tot dividenduitkering wordt overgegaan, aldus Van den Biggelaar.

De groepsomzet steeg in het voorbije boekjaar met 10,2 procent tot 388,2 miljoen euro. In de tweede helft van het jaar steeg de totale omzet 7,7 procent tegenover 13,1 procent in het eerste halfjaar. Samas geeft aan dat met name Duitsland en Oost-Europa (+19,5 procent) een sterke groei hebben gerealiseerd.

Frankrijk realiseerde een ‘matige’ omzetgroei, van 1,5 procent. De gang van zaken in Frankrijk herstelde zich in de tweede helft van het jaar wel enigszins. “De Franse activiteiten hebben evident marktaandeel gewonnen. Maar de markt in het algemeen heeft het niet goed gedaan”, aldus Van den Biggelaar in het FD.

De Samas-directeur geeft desgevraagd aan geen zicht te hebben op de toekomstige ontwikkelingen. “We verwachten op korte termijn geen grote veranderingen in de markten. Onze perceptie is dat de in het tweede halfjaar ingezette trend weergeeft hoe de markt er nu bijligt.”

Op basis van april, de eerste maand van het nieuwe boekjaar, kan de bestuurder eveneens geen toekomstgerichte uitspraken doen. “We zijn positief noch negatief”, besluit hij.

Het bedrijfsresultaat voor eenmalige posten was in de verslagperiode euro 8,1 miljoen euro negatief, versus 15,8 miljoen euro negatief een jaar terug. In het tweede halfjaar van het gebroken boekjaar werd een positief resultaat behaald, van 2,9 miljoen euro.

Samas noemt dat het ‘eerste bewijs van verbeterde performance’ en stelt dat dat resultaat beter is dan verwacht. De situatie is bij aanvang van het boekjaar 2008/2009 veel stabieler, aldus bestuursvoorzitter Coen van der Bijl.

De ‘rode draad’ voor Samas was de verbetering van de financiĆ«le positie in 2007/2008. “Na een turbulent begin hebben we dit jaar een positieve cashflow ontwikkeld en de solvabiliteit verbeterd.” Dit is volgens de financieel directeur een goede basis om die trend door te zetten in 2008/2009. “We streven ernaar om op korte termijn weer zwarte cijfers te schrijven.”

De kantoorinrichter streeft er verder naar de komende jaren een ebitDA-marge van ten minste 7 procent te realiseren. Nu ligt de marge daar ruim onder, op zo’n 1 procent in het eerste halfjaar en circa 4,5 procent in het tweede halfjaar. Overigens voor een deel bepaald door seizoensinvloeden. “De tweede helft is voor ons bedrijf altijd beter.”

Het bedrijf kondigde onlangs aan te zijn gestart met een onderzoek naar zijn strategische opties, met als voornaamste prioriteit terug te keren naar winstgevendheid. Samas geeft aan dat het overweegt de Zwitsere activiteiten (Sitag), die zo’n 7 procent van de totale omzet voor rekening nemen, te desinvesteren.

Zwitserland presteerde het afgelopen boekjaar relatief goed, met een omzetstijging van 15,3 procent en een positief bedrijfsresultaat van 3,3 miljoen euro. “Dat is een moeilijke afweging”, zegt financieel directeur Van Den Biggelaar. “We willen ons primair gaan richten op een kleinere groep landen, waar we een groter marktaandeel hebben dat we gemakkelijker kunnen uitbreiden. In Zwitserland hebben we een relatief klein aandeel in de markt.”

De kantoorinrichter wil de vrijkomende kasmiddelen ‘effectiever’ gaan gebruiken, om de activiteiten in andere landen zoals Nederland en Duitsland te versterken. Het moet daarbij wel mogelijk blijven om samen te werken met Sitag in Duitsland en Nederland. “We hebben er vertrouwen in dat de activiteiten verkocht kunnen worden. We zien goede mogelijkheden”, aldus Van den Biggelaar in het FD.

Na de mogelijke desinvestering van de Zwitserse activiteiten zegt Samas zich te richten op de kostenkant. “Zolang de economie goed gaat, gaat het met onze markten ook goed. Maar we moeten ons ook naarstig voorbereiden op een slechte economie; recessieproof zijn. Dan ontkom je niet aan grote stappen.” Hij wijst daarbij bijvoorbeeld op het verminderen van het aantal fabrieken cq. werkplaatsen. “Maar dat zijn nog geen plannen die af zijn.”

Het zou ook zou kunnen zijn dat er nog andere, kleine bedrijfactiviteiten gedesinvesteerd gaan worden, wat eveneens in andere landen zoals Nederland, Duitsland of Frankrijk zou kunnen zijn. “Je moet op een gegeven moment kiezen waar je focus ligt en land voor land kijken hoe het ervoor staat. Zodat er geen verzameling kleine bedrijfjes overblijft.”

Tevens werd eerder al aangekondigd dat de raad van commissarissen had besloten dat het ‘verstandig’ is om nieuwe commissarissen te benoemen. Als eerste stap geeft het bedrijf in het persbericht aan dat Dolf van den Brink en Fokke van Duyne terugtreden op de aandeelhoudersvergadering op 20 juni. Op die vergadering wordt voorgelegd Theo van der Raadt en Michiel van Doornik te benoemen tot nieuwe leden van de rvc.