Mentale en fysieke belasting groot

Twaalf procent van de werknemers ervaart zo’n mentale en fysieke belasting dat zij niet zeker weten of zij hun werk de komende jaren nog wel volhouden. Dat blijkt uit een enquête onder een panel van 350 werknemers, uitgevoerd in opdracht van het Breed Platform Verzekerden en Werk en Boaborea.

Een groot deel van de ondervraagden vindt hun werk mentaal en soms ook fysiek belastend. Verder hebben reorganisatie, relatieproblemen in de privésfeer, problemen met kinderen en de combinatie van spanningen in de privésituatie en de drukte op het werk invloed op werk en verzuim.

De ondervraagde werknemers vinden dat regelmatige vakantie nodig is om goed te blijven functioneren. Zij vinden gezondheid belangrijk en waarderen het als de werkgever hiervoor belangstelling heeft.

Veelal is op de werkvloer echter niet bekend dat de werkgever op dat front ondersteuning kan bieden. Werkgevers- en werknemersorganisaties zetten vaak samen met zorgverzekeraars en arbodienstverleners gezondheidsprogramma’s op, ter voorkoming van mentale of fysieke problemen bij het personeel. De meeste werknemers komen daar pas mee in aanraking als sprake is van ziekteverzuim. Gelukkig is 80 procent van de ondervraagde werknemers tevreden met zijn of haar gezondheid. Bijna de helft heeft zich het laatste jaar niet ziek gemeld.