2007: een goed bouwjaar

Goed nieuws voor leveranciers van projectmeubelen: de bouw van utiliteitsgebouwen zal in 2007 met meer dan 10 procent toenemen. Dat meldt BouwKennis, een uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de marktsector de drijvende kracht achter deze productie.

In 2007 is sprake van een piek, aldus BouwKennis. In 2008 en 2009 worden ook stijgingen verwacht, maar deze zijn minder groot dan de stijging in 2007.
BouwKennis maakt twee keer per jaar haar prognoses voor de ontwikkeling op de Nederlandse utiliteitsbouwmarkt. De nieuwe berekeningen pakken nog gunstiger uit dan de prognoses van eerder dit jaar.

In 2006 is de utiliteitsproductie in totaal met 3,4 procent gestegen. Hierbij heeft de marktsector een stijging van 2,4 procent genoteerd. De budgetsector overtrof dit cijfer door een groei van 5 procent te noteren. In 2007 is er sprake van een duidelijke kentering. zo meldt BouwKennis. De totale productie neemt met 10,5 procent toe. De marktsector is hierbij een dragende kracht. Binnen dit segment stijgt de productie met iets meer dan 11 procent.

Voor alle sectoren binnen de marktsector wordt in 2007 een stijging van de productie verwacht. Ook de zakelijke dienstverlening draagt hier in positieve zin aan bij. Deze sector heeft in 2005 nog een flinke daling laten zien waar het de bouwproductie betreft. De bouwproductie voor de zakelijke dienstverlening wordt in grote mate beïnvloed door de ontwikkelingen op de kantorenmarkt.

“Deze kantorenmarkt is inmiddels hersteld van de flinke dip van enkele jaren geleden”, aldus BouwKennis. “De vergunningverlening voor de bouw van kantoren laat al geruime tijd weer een stijging zien. Er is momenteel vooral sprake van een vervangingsvraag, waardoor er steeds meer leegstand ontstaat in de onderste segmenten van de markt.”