‘Nuggers’ aan keukentafel

Steeds meer hoger opgeleiden kiezen ervoor om geheel of gedeeltelijk thuis te werken. Dat meldt de Thuiswerkorganisatie Moneypenny. Het gaat met name om een groep werkzoekenden die door Moneypenny als ‘Nuggers’ ( = niet uitkeringsgerechtigden) wordt betiteld.

De Nugger schrijft zich niet in bij het CWI, heeft geen economische noodzaak om aan het werk te gaan, maar wil wel graag aan de slag. Thuiswerkorganisatie Moneypenny ziet een aanzienlijke toename van het aantal hoogopgeleide Nuggers in haar bestand: 50 procent van de 5.000 ingeschreven werknemers heeft minimaal een HBO-opleiding.

Het actief stimuleren van het nieuwe werken, zoals thuiswerken, is de oplossing om onbenut arbeidspotentieel in te zetten, meent Moneypenny. Tevens is dit een antwoord op het arbeidstekort als gevolg van de groeiende economie en de steeds merkbaarder wordende gevolgen van de vergrijzing.

In onderzoek onder Nuggers blijkt volgens Moneypenny dat 68 procent van de ondervraagden graag actief wil blijven op de arbeidsmarkt maar niet langer te kampen wil hebben met lange reistijden en files. Om die reden zien ze thuiswerken als een aantrekkelijk alternatief. De behoefte om thuis te werken gaat zo ver dat thuiswerkers bereid zijn significant meer uren te maken dan wanneer zij vanaf een kantoor zouden werken.

“Het aanbieden van thuiswerken als secundaire arbeidsvoorwaarde is hiermee een interessante overweging voor de werkgever”, aldus oprichter en eigenaar van Moneypenny, Marianne Sturman. “Thuiswerken is eenvoudig te bewerkstelligen, terwijl de winst enorm is. Door als werkgever en overheid actief in te spelen op de behoefte naar flexibiliteit in de vorm van thuiswerken worden veel problemen ondervangen. Zowel werkgever als werknemer, maar ook de maatschappij als geheel plukken er de vruchten van.”