Omzettoename van 14,9 procent

De Duitse kantoorinrichtingsmarkt zit, na een moeilijke periode, weer duidelijk in de lift. Een van de grootmachten in Duitsland, König + Neurath, onderschrijft dat met positieve ‘rapportcijfers’.

Over het eerste halfjaar van 2007 realiseerde K+N een omzet van circa 70 miljoen euro en dat betekende een toename van 14,9 procent ten opzichte van het eerste halfjaar in 2006. Het aantal opdrachten nam het eerste halfjaar zelfs met 27,4 procent toe ten opzichte van dezelfde periode in 2006.

De positieve ontwikkeling geldt voor alle sectoren binnen het concern. Volgens woordvoerder Heinz-H. Meyering zijn diverse factoren verantwoordelijk voor de groei. Zo wijst hij onder andere op de ‘zeer goede conjuncturele ontwikkeling in Duitsland en Europa’, wat nu duidelijk zijn weerslag heeft op de kantoorinrichtingsmarkt. “Er worden weer meer kantoren gebouwd en gerenoveerd en deze moeten worden ingericht”, aldus Meyering. Daarnaast constateert Meyering een toename van de vraag naar individueel aanpasbare bureau-oplossingen en in dat segment biedt K+N ‘allerlei innovatieve mogelijkheden’.

Het exportaandeel van König + Neurath bedroeg in het eerste halfjaar van 2007 bijna 25 procent. Dit is een toename van ruim 10 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2006. Naast de traditioneel sterke exportlanden als Nederland, Engeland en Ierland, zag K+N ook in Frankrijk en Rusland de omzet sterk toenemen. Meyering rekent erop dat de positieve tendens zich ook de rest van het jaar zal voortzetten.