Certificering lichtopleidingen

De Comissie Opleidingen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft een methode ontwikkeld om de kwaliteit van lichtopleidingen te kunnen waarborgen. Dit is het NSVV toetsingskader opleidingen Verlichting.

Opleidingen die aan dit toetsingskader voldoen krijgen een certificaat van de NSVV. Dit certificaat is enkele jaren geldig. Het toetsingskader opleidingen verlichting bestaat uit: een beoordelingskader, beslisregels en een beschrijving van de werkwijze bij de toetsing van nieuwe opleidingen.

De kosten voor certificering bedragen 175 euro voor leden van de NSVV en 250 euro voor niet-leden.

Een proefaudit bij het ROC Midden-Nederland opleiding Middelbare Verlichtings Techniek (MVT) heeft geresulteerd in de completering van het Toetsingskader zoals het nu voorligt. Deze proefaudit krijgt vervolg in de vorm van een definitieve audit in het cursusjaar september/oktober 2007, waarmee het ROC Midden-Nederland de eerste opleiding zal zijn die in het bezit komt van het NSVV-certificaat. Dit certificaat zal worden uitgereikt op het jaarlijkse NSVV-Lichtcongres, dat op 8 november 2007 in het Evoluon te Eindhoven zal worden gehouden.