In het Rotterdamse Groot Handelsgebouw vindt vanaf heden de tentoonstelling ‘Brick’ plaats. In deze tentoonstelling worden de resultaten getoond van het project dat zich gedurende drie jaar heeft voltrokken in het Europees Keramisch Werkcentrum. Kantoorinrichter Samas geeft op 8 juni en 22 juni een tweetal lezingen in het architectuurcafé.

In dit café vinden inspirerende presentaties plaats voor architecten, ontwerpers, kunstenaars en andere geïnteresseerden. Samas verzorgt vrijdag 8 juni de lezing ‘The Village Office & office furniture’. De kantoorinrichter doet dat in samenwerking met Inbo Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten en d’Andrea & Evers Design. In de lezing komt de impact van technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen op materialisering, productontwikkeling en nieuwe werkvormen aan bod. Zo komen onder meer de case van het Life meubelprogramma en The Village Office, het belevingskantoor van Samas dat een extreme make-over doormaakte in de lezing aan de orde.

Op vrijdag 22 juni houdt Samas (in samenwerking met Inbo en BAM-onderdeel Office Up) de lezing ‘Kantoren in de toekomst’. De kantorenmarkt verandert van een groei- in een vervangingsmarkt. Ook komt er een concurrentieslag op kwaliteit. Door deze ontwikkelingen is het nodig om kantoren te revitaliseren of aan de voorraad te onttrekken. Maar wat te doen, revitaliseren of slopen? En welke rol speelt de nieuwste generatie kantoorbewoners?

In de tentoonstelling Brick zijn architecten, ontwerpers en beeldend kunstenaars uit binnen- en buitenland experimenten aangegaan met ‘de baksteen’ als uitgangspunt. De zestien deelnemers uit verschillende disciplines en culturele achtergronden hebben allen een nieuw type baksteen ontwikkeld.

De tenstoonstelling vindt tot 1 juli in het grootste kantoorgebouw van Nederland, het Groot Handelsgebouw aan de Conradstraat 40-48 in Rotterdam plaats.

www.ekwc.nl