Belgische Toestanden

Vanavond: Ruimte!-debat in LUX Nijmegen. Aan bod komt het onderwerp ‘Belgische Toestanden: hoe verder met de ruimtelijke inrichting van Nederland?’ Van oudsher kent de Nederlandse overheid een sterke rol als het gaat om de inrichting van de ruimte.

Vanuit Den Haag kwam menige richtlijn over de gewenste omgang met de schaarse vierkante kilometers. Ter verdediging van dat Nederlandse beleid werd nog al eens verwezen naar het gevaar van ‘Belgische Toestanden’, wat staat voor ongestuurde bouwdrift, verrommeling van het landschap en andere onwenselijke ruimtelijke fenomenen. Vermeende boosdoener: de geringe rol van de overheid bij onze zuiderburen. Maar de afgelopen jaren werd vanuit België met de nodige verbazing naar Nederland gekeken. Terwijl daar de overtuiging groeide dat planning de sleutel kan zijn tot het gewenste ‘schone’ land, leek het cliché van de ‘Belgische toestanden’ in Nederland juist tot ideaal te worden; minder Haagse regels, ‘individueel opdrachtgeverschap’ en het ‘wilde wonen’ werden de nieuwe toverwoorden. Voor overheidsregie en maakbaarheidsdenken leek nog weinig plek.

In ‘Belgische Toestanden: hoe verder met de ruimtelijke inrichting van Nederland?’ doen spraakmakende denkers verslag van de staat van de Ruimtelijke Ordening in Nederland en openen zij nieuwe perspectieven naar de toekomst. Joost Schrijnen geeft zijn visie op de toekomst van de ruimtelijke inrichting van Nederland. Schrijnen werkt momenteel aan de Structuurvisie Almere 2010-2030. Als hoogleraar in Delft houdt hij zich bezig met de transformatie van de Randstad tot een samenhangende metropool en bestudeert hij de achterliggende ruimtelijke strategieën van grote metropolen als Londen en Parijs. De gespreksleiding is in handen van Rob Verhofstad. Beelden komen van Martijn Grootendorst. De aanvang van de lezing vanavond is 20.00 uur.

Ruimte! is een project van LUX, mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Architectuur.